Maslinik Pricrikva i Zatrsina (foto)

Slika našeg maslinika Pricrikva i Zatrsina, u selu Rakovci. Ovaj mladi maslinik smo posadili 2011. godine, te ga od tada pažljivo održavamo.

Za sva pitanja Vas molimo da nas kontaktirate:

email: info@opg-rakovac.hr

mob: 098 794 068