Gnojidba maslinika

Gnojidba maslinika (zaoravanjem i folijarno) je iznimno važan posao za svakog maslinara koji želi maksimizirati urod. Pročitajte kako to radi OPG Rakovac.